mehmet şevket eygi ile ilgili görsel sonucu
Gençlere Öğütler


 1. İtikadınızı tashih ediniz, yani Kur’ana, Sünnete, Fırka-i Nâciyeye uygun doğru inançlara sahip olunuz. İnanç konusunda Cadde-i Kübra’da, Sevad-ı Âzam içinde olunuz. Bozuk, bid’at, sapık inançlardan uzak durunuz.

 

 1. Beş vakit namazı dosdoğru eda ediniz. Namaza çok önem veriniz, sakın hafife alıp savsaklamayınız.
 2. Farz namazlarda cemaatin hür ve mukim erkekler için ihtiyarî (seçimlik) olmadığını, mecburî olduğunu biliniz.

 

 1. İlmihalinizi güvenli, muteber, doğru Ehl-i Sünnet kitaplarından öğreniniz.

 

 1. İslamın kemali güzel ahlak iledir. Kur’anın, Sünnetin, İslam büyüklerinin ahlakı ile ahlaklı olunuz.
 2. Nefs-i emmârenizi dizginleyiniz ve en az nefs-i levvâme derecesinde olunuz.

 

 1. Kur’an-ı Kerimi kendi heva, re’y ve kafanıza göre yorumlayıp hüküm çıkartmayınız. Böyle bir şey Kitabullah nimetine nankörlük ve küstahlık olur.

 

 1. Kendi kafanıza göre sakın fetva vermeyiniz ve dinî konularda tartışmayınız.

 

 1. Kemalli (olgun), bilgili, birikimli, ehliyetli, liyakatli, ihlaslı gerçek dindar büyüklerle istişare ediniz.

 

 1. Mezhepsizlikten uzak durunuz. Din ve dünya işlerinde (muamelat) dört mezhepten birinin fıkhına göre amel ediniz. Sakın sakın sakın telfik-i mezahib yapmayınız. Telfik-i mezahib, mezheplerin kolaylıklarını cem etmek dini oyuncak etmektir.
 2. Kafirler, münafıklar, mürtedler, çoğunlukta olan Müslümanları koyun sürüsü gibi kolayca gütmek için onları parçalamışlardır. Siz Ümmet birliğinden yana olunuz ve zamanın Büyük İmamına (İmam-ı Kebir) biat ve itaat ediniz. Bu zatın kim olduğunu bilmiyorsanız gıyabında biat ve itaat ediniz.

 

 1. Okur yazar Müslüman olunuz. 1928’den önce bin yıldan fazla kullanılmış millî

yazımızı öğreniniz.

 

 1. Ana diliniz Türkçe olsun veya olmasın, Türkiyeli bir Müslüman olarak edebî, yazılı, zengin kültür lisanını öğreniniz.

 

 1. Laikleşmekten, seküler olmaktan, dünyevilikten ateşten, vebadan kaçar gibi kaçınız. Gerçek dindar olunuz, Şeriatlı olunuz, din ile dünyayı ayırmayınız.

 

 1. İnsanın en büyük düşmanı ve ona en fazla zarar veren şey dilidir. Dilinize hakim olunuz; gıybetten, yalandan, iftiradan, söz taşımaktan ve diğer lisan afetlerinden uzak durunuz.

 

 1. Allah kendi hukukunu afveder ama kul hakkını afvetmez. Kul hakkı yemeyiniz. Üzerinizde kul hakkı varsa ödeyiniz, helallik alınız.

 

 1. Zaruret olmadıkça tatil yapmayınız, tembellik yapmayınız. Var gücünüzle ilim, irfan ve kültür öğreniniz, iyilik ve hizmet yapınız. Allah sizi Cennetine koyarsa orada ebediyen keyif içinde tatil yaparsınız.

 

 1. Haram yemeyiniz. Haram ateştir.

 

 1. İslamın ince şehir kültürüne, terbiyesine, görgüsüne, nezaketine sahip olunuz. Kaba, bedevî, odun olmayınız.

 

 1. Ben kelimesini mümkünse hiç kullanmayınız. Ben yerine bendeniz veya bu fakir deyiniz. Ben geldim diyeceğinize geldim deyiniz, kelimenin sonundaki m harfi zaten ben yerine geçer. (Bendeniz veya bu fakir kelimelerinden gocunacak ve öfkelenecek çağdaş yobazlara dikkat ediniz, onların yanında ben diyebilirsiniz…)

 

 1. İstikamet sahibi, yani dosdoğru olunuz ve kesinlikle eğrilik ve yamukluk yapmayınız.
 2. Büyüklerinize saygılı, küçüklerinize şefkatli ve merhametli olunuz.

 

 1. Ya faydalı bilgiler öğrenen olunuz, ya bunları öğreten olunuz.

 

 1. Lüks ve israftan, her türlü beyinsizlikten uzak durunuz.

 

 1. Nasibiniz varsa, Şeriata uygun bir tasavvuf tarikatına girebilirsiniz. Tarikatlı olabilirsiniz ama asla tarikatçı olmayınız.

 

 1. Cemaat, tarikat, grup, hizip, fırka, sekt, parça militanlığı, holiganlığı ve fanatizmi yapmayınız.

 

 1. Feminizmin Kur’ana, Sünnete, Şeriata, bilimsel gerçeklere aykırı sapık ve çarpık bir ideoloji olduğunu, İslam Feminizmi diye bir şeyin olamayacağını iyi biliniz ve feministlerin tuzağına düşmeyiniz, feminizme karşı olunuz.

 

 1. Evrim teorisi sapık ve ateist bir teoridir. Sakın inanmayınız, kanmayınız.

 

 1. Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır… hadisini ezberleyiniz.

 

 1. Dinde reform, dinde değişim, dinde yenilik olmaz. Reformculuk en büyük bid’at ve sapıklıktır.

 

 1. Ehl-i Sünnet Müslümanlarına kafir ve müşrik damgasını vuran Vehhabîlerden uzak durunuz, onların tuzaklarına düşmeyiniz.

 

 1. Mutezile mezhebi ve Haricilik bozuk iki mezheptir. Bu mezheblere bağlı bazı müfsidler taqiyye yaparak kendilerini gizliyor ve Sünnî Müslümanları saptırmaya çalışıyor. Bunların tuzaklarına düşmeyiniz.

 

 1. Afganî Farmasondur, çok karışık ve karanlık bir kimsedir. Onun öğrencisi Abduh da Masondur ve karışık bozuk bir adamdır. Onun tilmizi Reşid Rızadır. Dinini, imanın, edebî saadetini korumak istiyorsan bu üçlüden uzak dur.

 

 1. Kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Allahü Teala için “O gerçek bir Janustur=Hoda Janus-i hakikî est” diyen İranlı zındıktan uzak dur, onu imam kabul edersen imanını kaybedersin. (Janus iki çehreli bir Roma putudur.)

 

 1. Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) Ashabının ve Ehl-i Beytinin hepsini sev, sakın bir kısmını sevip bir kısmına düşmanlık etme. Ashab arasındaki ihtilaf ve savaşların hükmüne Allaha bırak, dilini tut.

 

 1. Akranlarına imamet edip namaz kıldırabilecek kadar kıraat, fıkıh öğren.

 

 1. Başı açık olarak namaz kılma. Cebinde namaz takken olsun.

 

 1. Kültür ve sanatla ilgilidir: Sayıları 300’e yaklaşan geleneksel sanatlarımızdan birini öğren. Hat, ebru, tezhip, klasik Osmanlı ciltçiliği, sedefkarlık, tesbihçilik, yazmacılık (kumaş boyama), nahhatlık, dağlama sanatı, el yapımı kağıt gibi.

 

 1. İleride bir sanat dalında ürün verirsen aç gözlülük edip çok ücret isteme, ölçülü ol. Sanat köşeyi dönme ve voli vurma vasıtası değildir.

 

 1. Sendeki iyi, güzel halleri kendin değil, yakınların ve dostların değil, düşmanların kabul ve tasdik etmelidir. Asıl fazilet budur.

 

 1. Küçük beyefendiler ve küçük hanımefendiler olunuz. Her türlü şımarıklıktan, serserilikten, yılışıklıktan, hoppalıktan, züppelikten, türedilikten, hafiflikten, görgüsüzlükten, bedevîlikten, farfaracılıktan, uzak durunuz.

 

 1. Dindar olduğunuz için size gerici, çağdışı, tutucu diyenler olabilir ama hiç kimse sizin ilminizi, irfanınızı, yüksek ahlak ve karakterinizi, mürüvvet ve efendiliğinizi, doğruluk ve dürüstlüğünüzü, güvenli oluşunuzu inkar edememeli, hakkınızda “Biraz tutucudur ama direk gibi dosdoğrudur, ona senetsiz sepetsiz milyon dolar emanet edebilirsiniz…” demelidir.

 

 1. Müslümanlığınızı kal (söz ve laf) ile değil hal (yaşayış, davranış ahlak) ile sergileyiniz. Çenenizi kapatınız, haliniz, efendiliğiniz, olgunluğunuz, dürüstlüğünüz adalet ve insafınız, nezaketiniz konuşsun.

 

Hepinize selam ve hürmetlerimi sunar, hayırlı başarılar dilerim.

Mehmet Şevket EYGİ 

 

24.02.2013

 

http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Artin_Olacak_Is_Degil/13857#.USsmpqwvnps