ABANT İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Sayı   :  2018/0…                                                                                                                    28 KASIM 2018

Konu :  Olağan Genel Kurul Toplantısı. 

Değerli Üyelerimiz;

      Derneğimizin  Olağan Genel   Kurul  Toplantısı  14 Aralık 2018 Cuma Günü Saat 20.00’de, dernek binamız olan Karaçayır Mah.PTT Cad. Özel İdare İş Merkezi No:1B/13 Merkez/BOLU adresinde  aşağıdaki gündem dahilinde,bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 29 Aralık 2018 Cumartesi  Günü Saat 20.00’ de dernek binamız olan   Karaçayır Mah.PTT Cad. Özel İdare İş Merkezi No:1B/13 Merkez/BOLU adresinde  yine aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

      Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilânı 09 Aralık 2015 tarihinde dernek tüzüğü Madde-7 ‘de alınan karar gereği üyelere e-mail  adreslerine gönderilmek suretiyle ,ayrıca dernek internet adresinden bildirilmiştir. Derneğimiz Tüzüğü’nün 07. Maddesi hükmü gereğince sayın üyelerimize önemle duyurulur.

Üyelerimizi 3.Olağan Genel Kurulumuza teşriflerini bekler,selamlarımı sunarım.

Saygılarımızla,

                                                                                                           Abant İrfan Eğitim ve Kültür Derneği

                                                                                                                            Yönetim Kurulu

G  Ü  N  D  E  M  :

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Divan Başkanlığının teşkili.

3-  Açılış Konuşması

4 – Tebrik ve Mesajların okunması, Protokol Konuşmaları,

5 – Genel Yönetim Kurulu’nun 2015-2016-2017 Yılına ait Faaliyet ve Mali Raporlarının okunması.

6 - Denetleme Kurulunun denetim raporunun okunması

7 - Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, oylama ve ibrası,

8-  Tüzük değişiklik teklifleri sunumu ve onaylanması.

9 - Ara Dinlenme

10-Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi

11-Dilekler ve Temenniler

12-Kapanış.